pabrunzginti

pabrunzginti
pabrùnzginti 1. tr. paleisti, kad brungztų: Pagavo akmenį ir kad pabrùnzgino Vkš. 2. intr. pabelsti, pabarškinti: Pabruñzgink į langą, ir atbus Up. \ brunzginti; išbrunzginti; nubrunzginti; pabrunzginti; parbrunzginti; subrunzginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • brunzginti — brùnzginti, ina, ino, bruñzginti 1. tr., intr. Žg daryti, kad brungztų: Brùnzginti stygas BŽ34. Ant basedlos brùnzgina Užv. Trukšmas baisiausis: vaikai trobo[je] lentas bruñzgina Krš. Vaikai pasidirba brunzgynę: užramto skalai galą, užneria… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbrunzginti — išbrùnzginti tr. 1. iškulti (su mašina): Išbrùnzginom avižas Slnt. 2. išvaryti, išginti: Visus gyvolius pro vartus išbrùnzgino į ganyklas Skd. brunzginti; išbrunzginti; nubrunzginti; pabrunzginti; parbrunzginti; subrunzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubrunzginti — nubrùnzginti tr. nuvaryti, nuginti: Greit nubruñzginau karves [į ganyklą] Skd. brunzginti; išbrunzginti; nubrunzginti; pabrunzginti; parbrunzginti; subrunzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbrunzginti — parbrùnzginti tr. parvaryti, parginti: Parbruñzginau karves numie Šts. brunzginti; išbrunzginti; nubrunzginti; pabrunzginti; parbrunzginti; subrunzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subrunzginti — subrùnzginti tr. suvaryti, suginti: Subruñzgink gyvolius į vieną vietą Brs. brunzginti; išbrunzginti; nubrunzginti; pabrunzginti; parbrunzginti; subrunzginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”